Społeczna odpowiedzialność biznesu

Poważnie traktujemy nie tylko żywność, lecz także naszą odpowiedzialność społeczną. Wyznaczamy wysokie standardy etyczne swoich relacji z akcjonariuszami, konsumentami i dostawcami. Swoim pracownikom zapewniamy zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. A także z szacunkiem traktujemy naszą planetę.

Praktyka 

Jesteśmy czynnym członkiem wielu organizacji branżowych stojących na straży zdrowych i zrównoważonych praktyk spożywczych. Opracowaliśmy Kodeks postępowania w biznesie, zawierający zasady ochrony środowiska, społeczne i etyczne sterujące naszym życiem, o którego podpisanie i przestrzeganie prosimy naszych dostawców w łańcuchu żywności. 

Corporate-05

Transparentność 

Chcemy, by wszyscy wiedzieli, co jedzą i by się z tym dobrze czuli. Nie tylko dążymy do tworzenia żywności o wyższych wartościach odżywczych, którą w coraz większym stopniu zapewniają nam dostawcy dbający o dobrostan zwierząt, lecz także otwarcie i transparentnie o tym informujemy. 

Corporate-02

Lokalność

Wolimy pracować z miejscowymi dostawcami, dzięki czemu dokładnie wiemy, skąd pochodzą nasze składniki. Tym samym wspieramy także lokalną gospodarkę. Promujemy uczciwe i długotrwałe partnerstwo z naszymi dostawcami, dzięki czemu możemy zapewnić, że podzielają oni nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a sami szanujemy ich wartości. 

Corporate-03

Dobry ład 

Tak, w kuchni jesteśmy kreatywni. Jednocześnie przestrzegamy jednak zasad – czasami nawet pomagamy je ulepszyć lub nakłaniamy własny zespół bądź dostawców do przekraczania oczekiwań. Jasne zobowiązania, korzystne dla naszych interesariuszy, zajmują wiodące pozycje w menu What's Cooking? Nasz Zarząd wierzy w tworzenie długoterminowej wartości dodanej, zostawiając przy tym mnóstwo miejsca na przedsiębiorczość. 

Story-02a

Rosnąca ekologia 

Nasze opakowania doskonale spełniają normy lokalnych systemów zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu. Niektóre powstają z surowców odnawialnych, choć pragniemy zwiększyć wysiłki i do roku 2025 wprowadzić opakowanie w 100% nadające się do recyklingu, lub "recycle-ready".

Pragniemy, by jak najmniej trafiało do śmieci, co pozwoli zminimalizować ilość odpadów. A dokładniej do roku 2030 pragniemy obniżyć ilość odpadów spożywczych. 

Do roku 2023 50% naszych obiektów będzie zasilane zieloną energią elektryczną, a do roku 2024 wszystkie będą działać na energię odnawialną. Czy wiesz, że do roku 2030 co najmniej 15% naszych produktów będzie pochodzenia roślinnego

Dla siebie nawzajem 

W What's Cooking? każdy ma miejsce przy stole. Oferujemy środowisko pracy przyciągające utalentowane osoby, zapewniające im wsparcie i motywację, dzięki czemu mogą stać się szefami własnego rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Nie tylko w drodze szkoleń, lecz także dzielenia się wiedzą i wspólnej pracy w zespole, jaki tworzymy. 

Co więcej, ponieważ do naszych najważniejszych priorytetów należy bezpieczeństwo pracowników, do roku 2030 pragniemy obniżyć liczbę wypadków przy pracy o 50% względem roku 2022. 

Home-02