Polityka prywatności

1. Dlaczego ta polityka prywatności?

 1. To jest polityka prywatności firmy What's Cooking Group NV/SA (dalej zwana: „What’s Cooking?”). Dane naszej firmy można znaleźć tutaj

  Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie przetwarzania Twoich danych przez What's Cooking?za pośrednictwem niniejszej strony internetowej: https://whatscooking.group.  

  Dzięki tej polityce staramy się informować Cię w sposób przejrzysty. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą polityką. Dostęp do tej polityki można uzyskać w dowolnym momencie w sekcji „Polityka prywatności” na naszej stronie internetowej poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny tutaj

  W przypadku pytań lub próśb dotyczących prywatności, zawsze możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://www.whatscooking.group/pl-PL/contact.  

 2. Uwaga! Niniejsza polityka nie obejmuje polityk prywatności podmiotów trzecich ani żadnych stron internetowych lub aplikacji, do których odsyłają hiperłącza na naszej stronie.  

 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Dlatego konsultuj się z nimi regularnie. Zmieniona polityka prywatności zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. 

 4. Niniejsza polityka prywatności podlega prawu belgijskiemu. W przypadku sporu sądem właściwym są wyłącznie sądy w Gandawie (oddział(y) w Gandawie).                                                                                     

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych za pośrednictwem strony internetowej? 

My jako (What’s Cooking?). Jesteśmy tak zwanym „administratorem danych” wyrażając to innymi słowami. Oznacza to, że my określamy cel i sposoby przetwarzania oraz gwarantujemy zgodne z prawem i prawidłowe przetwarzanie Twoich danych. 

3. Jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane i w jaki sposób?

 1.  What's Cooking? przetwarza następujące dane: 

  • dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail; tj. dane, które przekazujesz za pośrednictwem formularza kontaktowego

  • dane przedsiębiorstwa: nazwa przedsiębiorstwa, jego statutowa siedziba i numer przedsiębiorstwa; 

  • elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową: dane urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego, adresy IP, pliki cookies, dane z plików rejestru, zewnętrzne strony internetowe, które Cię przekierowały, strony odwiedzane przez Ciebie w ramach witryny (oraz data i godzina); 

 2. What's Cooking?może otrzymać Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, np. z powodu podania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, lub pośrednio za pośrednictwem podmiotów trzecich. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą plików cookies na naszej stronie internetowej. Z naszą polityką dotyczącą plików cookies możesz zapoznać się pod adresem, dostepny tutaj.

4. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

 1. What's Cooking? przetwarza Twoje dane osobowe w celu: 

  • Zarządzania bazą klientów

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu, odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz dostarczenia Ci niezbędnych informacji na temat naszych produktów (wykwintnych wyrobów mięsnych, dań gotowych lub produktów pokrewnych), naszych usług, promocji, rabatów, naszej strony internetowej lub innych informacji związanych z naszą działalnością.  

   Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach opiera się na uzasadnionych interesach What’s Cooking?, o ile są one nadrzędne wobec Twoich praw lub interesów (dotyczących ochrony prywatności). 

   Jeżeli nie podasz pewnych informacji, takich jak dane identyfikacyjne, możemy nie mieć możliwości skontaktowania się z Tobą (ponownie), przekazania informacji lub świadczenia usług na Twoją rzecz. 

  • Marketing bezpośredni

   Twoje dane mogą być wykorzystane do marketingu bezpośredniego. Dotyczy to wysyłania Ci informacji o naszych produktach i usługach lub innych informacji które mogłyby być dla Ciebie interesujące lub przydatne za pośrednictwem naszego biuletynu lub w inny sposób.  

   Jeżeli jesteś naszym klientem, może to być na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wymagana jest Twoja uprzednia zgoda (np. poprzez rejestrację za pośrednictwem naszej strony internetowej). Twoja zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 

  • Zapewnienie optymalnego działania naszej strony internetowej

   Gdy odwiedzasz lub korzystasz ze strony internetowej, możemy przetwarzać pewne dane elektroniczne, takie jak pliki cookie i adres IP (patrz artykuł 3 powyżej). Pliki cookie ułatwiają interakcję między Tobą jako odwiedzającym/odwiedzającą a naszą stroną internetową i są wykorzystywane w celu poprawy satysfakcji użytkownika i zbierania statystyk wśród osób odwiedzających naszą stronę internetową. Pliki cookies pozwalają również na zapisywanie Twoich ustawień i preferencji osobistych lub na odtwarzanie materiałów wizualnych i dźwiękowych. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczone przez podmiot trzeci, np. Google Analytics, w celu pomiaru sposobów korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. 

   Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania plików cookies można znaleźć w naszej polityce cookies: Cookie policy

  • Ewentualne przeniesienie do naszego administratora strony internetowej lub dostawcy usług hostingowych lub innych partnerów IT w kontekście korzystania ze strony internetowej w celu realizacji wcześniej wymienionych punktów. 

  • Przestrzeganie przepisów prawa mających zastosowanie do What's Cooking?lub jej działalności i świadczonych usług. 

 2. Przetwarzanie Twoich danych, zarówno na stronie internetowej, jak i za jej pośrednictwem lub w inny sposób, nie podlega tzw. „zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji” lub profilowaniu.  

5. Kto (poza What’s Cooking?) otrzymuje lub przetwarza Twoje dane? 

 1. Twoje dane są również przetwarzane przede wszystkim przez naszych partnerów, usługodawców lub dostawców, z którymi współpracujemy w związku ze stroną internetową, np. przez naszego administratora (administratorów) stron internetowych, dostawcę (dostawców) usług hostingowych i/lub partnerów IT, którzy przetwarzają Twoje dane wyłącznie w związku z Twoją wizytą i korzystaniem ze strony internetowej.  

 2. Ponadto inne firmy mogą również przetwarzać Twoje dane w ramach prowadzonej przez nas działalności, np. nasi księgowi, audytorzy, ubezpieczyciele, radcy prawni lub inni dostawcy usług. 

 3. Nie odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych przez podmioty trzecie, które nie robią tego w imieniu What’s Cooking?, ale odpowiadają za to we własnym zakresie.  

 4. What's Cooking?może być zobowiązana do dostarczenia lub przetwarzania Twoich danych na podstawie ciążącego na niej obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub w odpowiedzi na wezwanie ze strony organów nadzorczych lub rządowych. 

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to niezbędne do celów opisanych powyżej w artykule 4, z wyjątkiem sytuacji, gdy do ich przechowywania lub przetwarzania mają zastosowanie szczególne przepisy prawa. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat okresów przechowywania danych przetwarzanych za pomocą plików cookies na naszej stronie internetowej: Cookie policy.  Do niektórych danych mogą mieć zastosowanie odrębne okresy przechowywania przewidziane prawem. W żadnym wypadku nie obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż jest to konieczne. 

7. Jakie są Twoje prawa?  

 1. Masz prawo do uzyskaniainformacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych. Informacje o tym przekazywane są Ci za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności. W każdej chwili możesz również poprosić nas o udostępnienie dodatkowych informacji. 

 2. Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o: 

  • dostęp do swoich danych. 

  • W tym celu możesz otrzymać bezpłatnie jedną kopię wymaganych informacji. Jeżeli poprosisz o dodatkowe kopie, może zostać za to naliczona uzasadniona opłata stanowiąca koszt administracyjny. 

  • korektę swoich danych (w razie potrzeby); 

  • usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli: 

   • przetwarzanie tych danych nie jest już konieczne do celów, dla których były one przez nas przetwarzane; 

   • wycofałeś/(-aś) wcześniej udzieloną zgodę;  

   • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych;   

   • dane osobowe byłyby przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem; 

   • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku określonego przez prawo; lub  

   • dane osobowe byłyby przetwarzane w związku z ofertą usług internetowych dla dzieci (jeżeli dotyczy). 

  • ograniczenie przetwarzania mające bezpośredni wpływ na Twoją osobę 

   Masz prawo do wystąpienia o ograniczenie przetwarzania, jeżeli: 

   • kwestionujesz prawdziwość danych, którymi dysponujemy; 

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

   • nie będziemy już dłużej potrzebować tych danych, podczas gdy nadal są one niezbędne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych; lub 

   • w oczekiwaniu na odpowiedź, czy uzasadnione powody What's Cooking?przeważają nad powodami dotyczącymi Ciebie lub Twoimi prawami (prywatności), jeżeli sprzeciwiłeś/(-aś) się przetwarzaniu na mocy naszego uzasadnionego interesu.  

 3. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. 

  W każdej chwili możesz bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz to zrobić po prostu informując nas o tym poprzez nasz formularz internetowy.  

 4. Masz prawo do przeniesienia swoich danych (do innego administratora). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie Twojej zgody lub przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów.  

 5. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.  

 6. Ponadto masz prawo do złożenia reklamacji do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela - T: +32(0)2 274 48 00 - E: contact@apd-gba.be). Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia, zawsze możesz skontaktować się z What's Cooking?bezpośrednio przez nasz formularz internetowy lub wysyłając e-mail na adres info@whatscooking.group. 

 7. Realizacja Twoich praw, określonych powyżej, zawsze podlega wymogom i warunkom określonym w obowiązujących przepisach prawa (takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (skrót z ang. „GDPR”)). 

 8. W celu skorzystania ze swoich praw możesz po prostu wysłać prośbę do What's Cooking?za pośrednictwem naszego formularza internetowego przygotowanego dla wniosków dotyczących ochrony prywatności . Jednak wymaga to przeprowadzenia odpowiedniej identyfikacji. Jeżeli mamy powody, aby wątpić w Twoją tożsamość, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Zazwyczaj poprosimy o kopię dowodu osobistego, aby zweryfikować, kto tak naprawdę składa wniosek. 

Czy masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami: https://www.whatscooking.group/pl-PL/contact