Relacje z inwestorami

Dowiedz się, jak sobie radzimy od chwili wejścia na brukselską Giełdę Papierów Wartościowych Euronext w roku 1986.

OBRÓT w roku 2023

€ 832.3mil

EBITDA w roku 2023

€ 45.5mil

EAT w roku 2023

€ 7.7mil

Informacje giełdowe 

Śledź nasze wyniki na brukselskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Euronext w czasie rzeczywistym (XBRU: WHATS). 

investors-01

Notatki prasowe i publikacje 

Czytaj lub pobieraj nasze notatki prasowe, sprawozdania roczne i finansowe, raporty roczne What's Cooking Group NV Wymagane ustawowo sprawozdania roczne NV oraz inne publikacje. 

Raport roczny 2023

W What’s Cooking? lubimy grać w otwarte karty. Z naszego rocznego raportu dowiesz się więcej o naszych ambicjach i tym, co osiągnęliśmy w minionym roku. Miłego czytania!

Informacje o akcjonariuszach

Zdobądź informacje związane z walnymi zgromadzeniami, strukturą akcjonariatu, najważniejszymi wartościami na akcję, powiadomienia oraz inne ustawowe informacje o akcjonariuszach. 

Ład korporacyjny

Przeczytaj skoordynowany Statut What's Cooking Group NV, Zasady ładu korporacyjnego oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym.