Relacje z inwestorami

Dowiedz się, jak sobie radzimy od chwili wejścia na brukselską Giełdę Papierów Wartościowych Euronext w roku 1986.

OBRÓT w roku 2022

€ 781.4mil

EBITDA w roku 2022

€ 35.9mil

EAT w roku 2022

€ 4.5mil

Informacje giełdowe 

Śledź nasze wyniki na brukselskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Euronext w czasie rzeczywistym (XBRU: TERB). 

investors-01

Notatki prasowe i publikacje 

Czytaj lub pobieraj nasze notatki prasowe, sprawozdania roczne i finansowe, raporty roczne Ter Beke Wymagane ustawowo sprawozdania roczne NV oraz inne publikacje. 

Informacje o akcjonariuszach

Zdobądź informacje związane z walnymi zgromadzeniami, strukturą akcjonariatu, najważniejszymi wartościami na akcję, powiadomienia oraz inne ustawowe informacje o akcjonariuszach. 

Ład korporacyjny

Przeczytaj skoordynowany Statut Ter Beke NV, Zasady ładu korporacyjnego oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym.