Informacje o akcjonariuszach

Tu znajdziesz informacje o walnych zgromadzeniach, strukturze akcjonariatu, najważniejszych wartościach na akcję, powiadomieniach i wielu innych kwestiach. To dość sporo informacji, lecz warto je przeczytać.

Extraordinary Shareholders’ Meeting on April 21, 2023

Tytuł dokumentu
Convening notice
Power of Attorney (in Dutch)
Voting by letter (in Dutch)
Board report art 7:199 CAC (in Dutch)
Draft coordinated Articles of Association April 21, 2023 (mark up version)
Draft coordinated Articles of Association April 21, 2023 (clean version)
Privacy Statement (in Dutch)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 25, 2022

Tytuł dokumentu
Presentation (in Dutch)
Minutes (in Dutch)
Remuneration report
Convening notice
Power of Attorney (in Dutch)
Voting by letter (in Dutch)
Annual Report 2021 + report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2021 (in Dutch)
Privacy statement General Assembly (in Dutch)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 27, 2021

Tytuł dokumentu
Minutes (only available in Dutch)
Covening notice
Power of Attorney | Remote voting with voting instructions (only available in Dutch)
Annual report 2020 + report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Remuneration policy
Ter Beke SA - draft annual accounts 2020 (only available in Dutch)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 28, 2020

Tytuł dokumentu
Minutes (only available in Dutch)
Annual report 2019 + report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Convening notice
Power of Attorney with voting instructions (only available in Dutch)
Ter Beke SA - draft annual accounts 2019 (only available in Dutch)

Extraordinary Shareholders' Meeting on May 28, 2020

Tytuł dokumentu
Minutes (only available in Dutch)
Convening notice
Power of Attorney with voting instructions (only available in Dutch)
Board report art 7:199 juncto 7:202 CAC (only available in Dutch)
Draft coordinated Articles of Association May 28, 2020 (mark up version)
Draft coordinated Articles of Association May 28, 2020 (clean version)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 29, 2019

Tytuł dokumentu
Minutes (document only available in Dutch)
Convening notice
Power of Attorney (document only available in Dutch)
Annual report 2018
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2018 (document only available in Dutch)
Report of the Statutory Auditor Ter Beke SA (document only available in Dutch & French)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 31, 2018

Tytuł dokumentu
Minutes (document only available in Dutch)
Convening notice
Power of Attorney (document only available in Dutch)
Annual Report 2017
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2017 (document only available in Dutch)
Report of the Statutory Auditor Ter Beke SA (document only available in Dutch & French)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 24, 2017

Tytuł dokumentu
Minutes (only available in Dutch)
Convening notice
Power of Attorney (only available in Dutch)
Annual Report 2016
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2016 (only available in Dutch)
Report of the Statutory Auditor Ter Beke SA (only available in Dutch & French)

Extraordinary Shareholders' Meeting on May 24, 2017

Tytuł dokumentu
Minutes (only available in Dutch)
Convening notice
Power of Attorney (only available in Dutch)
Board Report art 604 and 560 C.C. (only available in Dutch)

Ordinary Shareholders' Meeting on May 26 2016

Tytuł dokumentu
Minutes (only in Dutch available)
Convening notice
Power of Attorney (only in Dutch available )
Annual Report 2015
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2015 ( only in Dutch available )
Report of the Statutory Auditor Ter Beke SA ( only in French & Dutch available )

Ordinary Shareholders' Meeting on May 28, 2015

Tytuł dokumentu
Minutes (only in Dutch available)
Convening notice
Power of Attorney (only in Dutch available )
Annual Report 2014
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA - draft annual accounts 2014 ( only in Dutch available )
Report of the Statutory Auditor Ter Beke SA ( only in French & Dutch available )

Ordinary Shareholders' Meeting 28 May 2014

Tytuł dokumentu
Minutes
Convening notice
Power of Attorney
Annual report 2013
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Ter Beke SA draft annual account
Report of the Statutory Auditor SA Ter Beke

Extraordinary Shareholders' Meeting 28 May 2014

Tytuł dokumentu
Minutes
Convening notice
Board report art 604 and 560 C.C.
Power of Attorney

General meeting 30 May 2013

Tytuł dokumentu
Draft of the annual accounts NV Ter Beke
Draft of the consolidated annual accounts Ter Beke Group
Minutes
Convocation to the Ordinary Shareholders' Meeting
Power of Attorney
Report of the Statutory Auditor
Report of the Statutory Auditor

General meeting 31 may 2012

Tytuł dokumentu
Draft of the annual accounts NV Ter Beke
Draft of the consolidated annual accounts Ter Beke Group
Minutes
Convocation to the Ordinary Shareholders' Meeting
Power of Attorney
Report of the Statutory Auditor
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group

General meeting 14 december 2011

Tytuł dokumentu
Minutes
Convocation to the Extraordinary Shareholders' Meeting
Report of Board of Directors art. 604 and 560 Companies Code
Power of Attorney

General meeting 26 may 2011

Tytuł dokumentu
Draft of the annual accounts NV Ter Beke
Draft of the consolidated annual accounts Ter Beke Group
Minutes.pdf
Convocation to the Ordinary Shareholders' Meeting
Power of Attorney
Annual Report 2011
Report of the Statutory Auditor
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group

General meeting 27 may 2010

Tytuł dokumentu
Draft of the annual accounts NV Ter Beke
Draft of the consolidated annual accounts Ter Beke Group
Minutes
Convocation to the Ordinary Shareholders' Meeting
Power of Attorney
Report of the Statutory Auditor Ter Beke Group
Report of the Statutory Auditor

Notifications received

Tytuł dokumentu
Stichting Coovan_2017
Stichting Coovan 2016
Stichting Coovan 2014
Stichting Coovan_2011
Stichting Coovan_2010
Compagnie du Bois Sauvage SA_2010
Société Privée de Gestion de Patrimoine_2009
Stichting Coovan_2008
Stichting Coovan_2008_2
Stichting Coovan_2008

shareholder-info-ENG

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji walnego zgromadzenia zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności w zakresie przetwarzania danych w związku z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Deklaracja prywatności

Kapitał i inne akcje na 01/07/2022 r.

Kapitał ogółem: 5.152.904,16 EUR

Łączna liczba akcji z prawem głosu: 1.821.006

Łączna liczba praw głosu (=denominator): 1.821.006

Nie występują żadne prawa głosu, potencjalne lub inne, wynikające z praw i obowiązków związanych z rejestracją lub nabyciem papierów wartościowych, które zostały lub zostaną wyemitowane.

Nie istnieją żadne ustawowe progi.

Podstawowe dane na jedną akcję 2021

  • Liczba akcji uprawnionych do dywidendy: 1.794.217

  • Wartość akcji (średnia z grudnia w EUR): 118,24

  • Liczba akcji w obrocie dziennie: 454

  • Dywidenda opcjonalna netto (EUR): 2,80