Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We nemen voeding serieus, net zoals onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We gaan ethisch om met onze aandeelhouders, consumenten en leveranciers. We bieden onze mensen een gezonde en veilige werkomgeving. En we behandelen onze planeet met respect.

Handen uit de mouwen 

We zijn een actief lid van meerdere brancheorganisaties die gezonde en duurzame voedselpraktijken waarborgen, en we hebben een zakelijke gedragscode opgesteld voor de milieu-, sociale en ethische principes die we naleven. Ook van onze leveranciers verwachten we dat ze die respecteren. 

Corporate-05

Transparant 

We willen dat mensen weten wat ze eten en dat ze zich daar goed bij voelen. We werken hard aan de voedzaamheid van onze producten en kiezen zoveel mogelijk voor leveranciers die dierenwelzijn omarmen. Daarover communiceren we open en transparant

Corporate-02

Lokaal 

We werken het liefst met lokale leveranciers, omdat we dan precies weten waar onze ingrediënten vandaan komen. Zo stimuleren we ook de lokale economie. We gaan eerlijke en langdurige partnerschappen aan, zodat we zeker kunnen zijn dat onze leveranciers duurzaamheid al net zo belangrijk vinden als wij. 

Corporate-03

Goed bestuur 

In de keuken gaan we graag creatief aan de slag. Maar we houden ons ook aan de regels – soms helpen we die zelfs te verbeteren – en vaak doen we meer dan nodig. De belangen van onze stakeholders staan dan ook hoog op het menu bij What's Cooking? Onze raad van bestuur gelooft in het creëren van meerwaarde op de lange termijn en geeft onze medewerkers daarbij alle ruimte voor ondernemerschap. 

Story-02a

Elke dag een beetje groener 

Onze verpakkingen gaan goed samen met lokale afvalpreventie en recyclingsystemen. Ze zijn zoveel mogelijk gemaakt van hernieuwbare bronnen, maar we willen het nog beter doen en streven daarom naar 100% recycleerbare of "recycle-ready" verpakkingen tegen 2025. 

We zijn vastbesloten om verspilling tegen te gaan en niet meer afval te creëren dan nodig is. Tegen 2030 willen we onze voedselverspilling halveren. 

Tegen 2023 zal de helft van onze sites op groene stroom werken en tegen 2024 zullen ze allemaal op hernieuwbare energie draaien. En wist je dat in 2030 maar liefst 15% van ons portfolio plantaardig zal zijn? 

We zijn er voor elkaar 

Bij What's Cooking? mag iedereen mee aan tafel schuiven. We bieden een werkomgeving die getalenteerde mensen aantrekt, ondersteunt en stimuleert om chef van hun eigen ontwikkeling te zijn, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Door middel van opleidingen, maar ook door kennis met elkaar te delen en samen te werken als een team. 

Omdat de veiligheid van onze werknemers onze topprioriteit is, willen we bovendien het aantal arbeidsongevallen ten opzichte van 2022 met de helft verminderen tegen 2030. 

Home-02