Sprawozdanie roczne 2023

Tutaj można zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym za 2023 r.

Cóż, „a lot is cooking”, a wszystko to zostało podsumowane w naszym NOWYM Rocznym Raporcie Zintegrowanym „What's Cooking?” za rok 2023, w którym po raz pierwszy uwzględniamy nasze Ambicje Zrównoważonego Rozwoju oraz wyniki w CSRD. Szczególnie istotnym wydarzeniem w 2023 roku było w marcu wprowadzenie naszej nowej strategii, która obejmuje cel, nasze podstawowe strategiczne przekonania, nowe wartości i, co najważniejsze, nową nazwę firmy, aby to wyrazić.

W tym rocznym raporcie zagłębiamy się w nasze 6 strategicznych filarów, aby osiągnąć Zrównoważony Wzrost Opłacalny na rok 2023 i dalej - zawsze kładąc na pierwszym miejscu nasz must-do cel Światowej Klasy Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Żywności:

 1. Wszystko zaczyna się od „Engaged Employees”: bez zaangażowanych osób żaden plan strategiczny nie może być kiedykolwiek skuteczny!

 2. Rebuild Innovation” oznacza odnowienie innowacji, aby mieć znaczący wpływ na naszych klientów i konsumentów w tych nowych wymagających czasach.

 3. W „Portfolio Refocus” było i będzie kilka inicjatyw, takich jak dodanie nowych globalnych bohaterów - oprócz lasagne - do naszego portfolio Gotowych Dań, i tak, oferujemy konsumentom również alternatywy wegetariańskie i roślinne obok naszych pysznych dań mięsnych.

 4. Grow Excellence” podkreślał kontynuowany program poprawy naszej Doskonałości Operacyjnej oraz wdrożenie niektórych działań w celu budowy również Doskonałości w Sprzedaży i Marketingu.

 5. Digital acceleration” to deklaracja ciągłej pracy nad mapowaniem i harmonizacją naszych podstawowych procesów oraz ich uproszczeniem, wzmocniona odpowiednimi i nowoczesnymi cyfrowymi rozwiązaniami i systemami.

 6. Ostatnim, ale z pewnością nie najmniej ważnym, jest nasze przekonanie o „Lead our industry in sustainability”, ponieważ „Yes We Care”.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w 2023 roku i z niecierpliwością czekamy na dostarczenie naszej podróży w 2024 roku, wspólnie budując naszą przyszłość razem z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i innymi partnerami.

Jednostki organizacyjne o strategicznym znaczeniu (SBU)

Zachęcamy do odkrycia struktury Grupy NV What's Cooking, ustalenia, które marki wchodzą w skład jednostki organizacyjnej Dań garmażeryjnych, które należą do jednostki Przetworów mięsnych, jak również - gdzie powstaje magia w dwóch kluczowych obszarach działalności.

products&services-02

Omówienie jednostek organizacyjnych o strategicznym znaczeniu (SBU)

What's Cooking? (Euronext Bruksela: WHATS) to innowacyjna belgijska firma zajmująca się świeżymi produktami spożywczymi, która sprzedaje swoje wytrawne potrawy w wielu krajach europejskich

W ramach podstawowej działalności grupa oferuje dwa rodzaje produktów: wędliny i wytrawne przekąski oraz świeżo przygotowane dania garmażeryjne. Posiada 11 zakładów przemysłowych w Belgii, Holandii, Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii i zatrudnia około 2500 pracowników. Obroty What's Cooking? wyniosły 832 mln EUR w 2023 r.

Jednostka organizacyjna o strategicznym znaczeniu, odpowiedzialna za przyrządzanie dań garmażeryjnych

 • Produkuje świeżo przyrządzone dania garmażeryjne na rynek europejski

 • Lider na rynku europejskim w zakresie świeżo przygotowanej lasagne

 • 2 specjalistyczne zakłady produkcyjne w Belgii (Wanze i Marche-en-Famenne), 1 we Francji (Mézidon-Vallée d'Auge), 1 w Polsce (Opole) i 1 w Wielkiej Brytanii (Deeside)

 • Marki firmowe, takie jak Come a casa®, Vamos® oraz Stefano Toselli®, oprócz marek własnych sprzedawców

 • Zatrudnionych w niej jest ok. 1350 osób.

ourproducts-05

Jednostka organizacyjna ds. potraw wytrawnych

Jednostka organizacyjna o strategicznym znaczeniu, odpowiedzialna za produkcję przetworów mięsnych

 • Jednostka odpowiedzialna za produkcję i krojenie przetworów mięsnych na rynki krajów Beneluksu, Wielkiej Brytanii i Niemiec

 • 2 zakłady produkcyjne w Belgii (Wommelgem i Lievegem) i 1 w Holandii (Borculo)

 • 5 ośrodków, w których odbywa się pakowanie i krojenie przetworów mięsnych: 3 w Belgii (Wommelgem, Lievegem i Veurne) i 2 w Holandii (Wijchen i Ridderkerk)

 • Innowacje w segmencie paczkowanych produktów mięsnych

 • Marki własne sprzedawców i marki firmowe Pluma®, Daniël Coopman®

 • Zatrudnionych w niej jest ok. 1115 osób.

Ourproducts-04

Ład środowiskowy i społeczny

W roku 2022, ład środowiskowy i społeczny był jednym z priorytetów naszego programu działania. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez nas do tego czasu w kontekście środowiskowego aspektu zrównoważonego rozwoju oraz komponentu społecznego.

Story-4

Ład środowiskowy i społeczny

Strategia zrównoważonego rozwoju What's Cooking? opiera się na trzech filarach:

inline_large__screenshot-2023-04-21-at-090826

1. Dobra żywność dla wszystkich

Zmieniając nazwę naszego segmentu „przetwory mięsne” na „wytrawne” (NL: „savory”), podkreślamy zapał, z jakim wprowadzamy do naszej oferty kolejne produkty wegetariańskie i roślinne. Precyzyjniej rzecz ujmując, dążymy do tego, aby do 2030 roku 15% sprzedawanych przez nas produktów miało pochodzenie roślinne lub miało charakter wegetariański. Żywimy przekonanie, że szeroki asortyment przystępnych cenowo produktów oraz odpowiednie informacje mogą pomóc konsumentom odżywiać się zdrowo i w sposób zrównoważony. Jako producent żywności bardzo dbamy o jej bezpieczeństwo i jakość. Jest to nasza racja bytu. Oprócz dbałości o bezpieczeństwo i jakość, dążymy do uzyskania jak największej wartości odżywczej naszych produktów.

2. Ochrona planety

Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, pragniemy do 2030 roku znacznie zmniejszyć nasz ślad węglowy. Dlatego od 2024 roku zamierzamy korzystać z energii elektrycznej, w 100% pochodzącej z zielonych źródeł. Ponieważ globalne ocieplenie oznacza również niedobór wody, od 2030 roku chcemy zużywać o 30% mniej wody na tonę gotowego produktu (w porównaniu z rokiem 2022). Ponadto, zamierzamy zmniejszyć ilość odpadów produktów spożywczych o 20%, poczynając od 2024 roku (również w stosunku do stanu z roku 2022). Odpady, których powstanie jest nieuniknione, zostaną poddane recyklingowi w możliwie największym stopniu.

Przyświeca nam również cel, aby ograniczyć do minimum ogół zużywanych materiałów plastikowych i opakowaniowych bez uszczerbku dla higieny i okresu przydatności do spożycia, a także bez zwiększania ilości odpadów spożywczych. Ciąg dalszy nastąpi!

Ilekroć jest to możliwe, What's Cooking? wybiera lokalnych dostawców. Większość naszych składników kupujemy w Europie, a stosowany przez nas olej palmowy w 100% posiada certyfikat RSPO. Ponadto, mamy na uwadze dobrostan zwierząt. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby wdrożyć wyższe standardy w zakresie praktyk rolniczych, do naszych potraw dodajemy tylko jaja z wolnego wybiegu i preferujemy ryby poławiane lub hodowane w sposób zrównoważony, posiadające oznaczenie ASC lub MSC.

 

3. Wspieranie rozwoju pracowników

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym priorytetem: na posiedzeniach zarządu wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zawsze pierwszym punktem porządku obrad. Nasz system BHP i ochrony środowiska pozwala na ocenę sytuacji w poszczególnych zakładach i pomaga w jej poprawie. Ponadto, wskaźnik zaangażowania służy do pomiaru zaangażowania naszych pracowników i analizy potencjalnych usprawnień. Do 2028 r., chcemy osiągnąć średnie zaangażowanie na poziomie nie mniejszym niż 80%.

W What's Cooking? dbamy o ogólny dobrostan i zdrowie psychiczne naszych pracowników. Z tego względu podejmujemy różnorodne inicjatywy w poszczególnych zakładach, takie jak Program Pomocy Pracownikom, Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego oraz nasza współpraca z Mindlab.

Naszych dostawców obowiązuje kodeks postępowania. W ten sposób dokładamy starań, by prawa wszystkich uczestników łańcucha wartości były przestrzegane. Nasz Program oceny stopnia zaawansowania zrównoważonego rozwoju dostawców skupia się zarówno na kryteriach społecznych, jak i środowiskowych.

yeswecare-3

Emisje gazów cieplarnianych

Zmiany klimatyczne urastają do rangi jednego z największych wyzwań obecnej doby. My również pragniemy przyczynić się do spowolnienia globalnego ocieplenia, zmniejszając nasz ślad węglowy. Emisje zakresu 1, 2 i 3 zostały obliczone zgodnie ze standardowymi wartościami protokołu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol - GHG).

Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł, które posiadamy lub obsługujemy, takich jak nasze stałe i ruchome instalacje spalania, a także emisje procesowe i niezorganizowane. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje powstałe w wyniku wytwarzania zakupionej przez nas energii elektrycznej. Są to dwa rodzaje emisji, na które What's Cooking? może mieć bezpośredni wpływ.

Istnieje również zakres 3. Obejmuje on wszelkie emisje powstałe w naszym łańcuchu wartości, za które ponosimy pośrednią odpowiedzialność jako organizacja. Należy wziąć pod uwagę emisje związane z zakupem towarów i usług, transportem przychodzącym i wychodzącym, odpadami korporacyjnymi, dojazdami pracowników do pracy, podróżami służbowymi, użytkowaniem i końcem życia naszych produktów itd.

Intencją What's Cooking? jest obniżenie emisji z zakresu 1 i 2 o 50% do końca 2030 r. w porównaniu ze stanem z 2021 r. Dlatego mamy zamiar korzystać z energii w 50% pochodzącej z zielonych źródeł od 2023 r., a od 2024 r. - w 100%. Podjęliśmy już planujemy na nadchodzące lata realizację szeregu projektów związanych z efektywnością energetyczną. „Master Plan Cooling” znacznie ograniczy emisje niezorganizowane w miarę zastępowania szkodliwych środków chłodniczych. Od końca 2023 r. około 30%. naszej firmowej floty pojazdów będzie napędzana elektrycznie, co oznacza znacznie niższe emisje.

W 2023 r. zobowiązujemy się do wprowadzenia programu zobowiązań dla naszych dostawców. Zabieg ten ma skłonić ich do ujawnienia informacji o własnym śladzie węglowym, a następnie wyznaczenia celów redukcyjnych.

Interdyscyplinarny rozwój produktów

Zapewnienie konsumentom zdrowszych, bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla zwierząt produktów? Dla What’s Cooking? to, rzecz jasna, nic nowego. Wystarczy zapoznać się ze zdaniem naszego Menedżera ds. rozwoju przedsiębiorstwa i eksportu Greeta Van Laecke’a na temat interdyscyplinarnego rozwoju produktu i koncepcji w roku 2022.

annualreport-04

Siła w jedności: interdyscyplinarny rozwój produktów i projektów jest czynnikiem wyróżniającym.

Ład środowiskowy i społeczny w What’s Cooking? motywuje nas do zapewnienia konsumentom zdrowszych, bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla zwierząt produktów.

products&services-01

Kurs na potrzeby konsumentów

Bierzemy na siebie odpowiedzialność jako duża firma produkcyjna. Każdego dnia chcemy przybliżać się do celów zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy. Nasz dział rozwoju nowych form działalności gospodarczej proaktywnie przygląda się temu, co dzieje się na rynku, jak zmieniają się nawyki żywieniowe, a przede wszystkim, w jaki sposób możemy obrać i utrzymać kurs na potrzeby konsumentów dzięki innowacjom.

Nowe produkty

Nasi eksperci z dziedziny badań i rozwoju oraz opracowywania nowych produktów działają nad ich uzyskaniem w interdyscyplinarnych zespołach, ponieważ ramy tego rodzaju projektów w naturalny sposób wykraczają poza kategorie produktowe. Z wielką przyjemnością obserwuję, z jaką pasją i entuzjazmem wszyscy uczestniczą w procesie zmian - i jak udaje im się to wspólnie, raz za razem.

Najpilniejsze zagadnienia, podejmowane obecnie przez działy badań i rozwoju oraz wypracowywania nowych produktów, dotyczą również ogółu społeczeństwa. Wystarczy zdać sobie sprawę z przejścia na alternatywne źródła białka, dbałości o zrównoważone pochodzenie naszych surowców, przeciwdziałania marnotrawstwu żywności itd.

Stałym elementem naszego rozwoju jest podnoszenie wartości odżywczych, szerzej znanych jako NutriScore. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem zawartości soli i tłuszczu w naszych produktach, aby poprawić ogólną odżywczość i skład. Kierując się tym założeniem, udoskonaliliśmy już skład znacznej części naszego portfolio produktowego. Jest to podwójne wyzwanie dla naszych projektantów: dążyć do uzyskania lepszego składu, nie rezygnując z walorów smakowych! Ponadto, oprócz optymalizacji wskaźnika NutriScore, bezpieczeństwo żywności nieodmiennie pozostaje domeną zainteresowania naszych technologów, którzy zdobyli w tej dziedzinie wiodące w branży doświadczenie. 

Opierając się na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, w porozumieniu z naszymi klientami nie ustajemy w aktywnych wysiłkach na rzecz osiągnięcia wyższego stopnia zrównoważonego rozwoju i dbałości o dobrostan zwierząt w naszych specyfikacjach. Świeżego przykładu może dostarczyć całkowita zamiana produktów drobiowych na przyjazną zwierzętom alternatywę „better-life”.

Nowe trendy w branży opakowaniowej i żywieniowej, takie jak rozwiązania i produkty roślinne oraz stosowanie alternatywnych białek pochodzenia roślinnego, są stałym źródłem inspiracji dla naszej strategii innowacji.

Naszą codzienną motywacją jest nieustawanie w dostarczaniu naszym konsumentom zdrowych, innowacyjnych i społecznie odpowiedzialnych produktów.

Corporate-03